Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij  persoonlijke gegevens verzamelen als u onze website bezoekt en in hoeverre ze persoonlijk tot u te herleiden zijn. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die persoonlijk over u beschikbaar zijn, zoals uw naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.

 

 1. Naam en contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking/de gegevensbeschermingsfunctionaris van ons bedrijf

 Verantwoordelijke partij conform art. 4 lid 7 van de algemene verordening inzake gegevensbescherming van de EU (AVG) is:

Schalk’s Reise Service e.K.

Eigenaar: Andreas Graf

Von-Coels-Str. 45

52080 Aachen

 

(hierna: Schalk’s Reise Service e.K.),

Telefoon:        +49-241 557777

Telefax:          +49-241 553111

E-mail:            service@reise-welten.de

 

Er kan via het bovenstaande adres contact opgenomen worden met de gegevensbeschermingsfunctionaris van Schalk’s Reise Service e.K. Richt u hiertoe tot mevr. Manon Méro of stuur een mailtje naar datenschutzbeauftragter@reise-welten.de.

 

 1. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens, alsmede de aard, het doel en het gebruik ervan

 

 1. Bij het bezoek aan de website

Als men de website www.reise-welten.de louter informatief gebruikt (d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie verschaft), verzendt de browser van het door u gebruikte apparaat automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen, totdat deze automatisch verwijderd wordt:

 • IP-adres van de gebruikte computer,
 • datum en tijd van het bezoek aan de website,
 • tijdzoneverschil met Greenwichtijd (GMT),
 • de naam en URL van het bestand dat bekeken is,
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens,
 • URL waarmee u naar onze website doorverwezen bent (referrer-URL),
 • de door u gebruikte browser
 • het besturingssysteem van uw computer en de interface ervan,
 • de naam van uw provider en
 • de taal en versie van de browsersoftware.

 

Wij gebruiken de vermelde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • zorgen dat er een soepele verbinding met de website tot stand gebracht wordt,
 • het creëren van een eenvoudig te gebruiken website,
 • evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit en
 • voor verdere administratieve doeleinden.

 

De gegevensverwerking vindt wettelijk plaats conform art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG. Ons legitieme belang volgt uit de bovengenoemde gegevensverzamelingsdoeleinden. Wij zullen de verzamelde gegevens nooit gebruiken om conclusies over uw persoon te trekken.

 

Daarnaast gebruiken wij cookies en analyseservices als u onze website bezoekt. Hierbij maken wij een onderscheid tussen technisch noodzakelijke cookies en cookies die wij gebruiken voor statistische doeleinden en voor een geoptimaliseerde website. De laatstgenoemde cookies zullen alleen worden gebruikt als u daarmee akkoord gegaan bent. Meer informatie is te vinden onder punt 4 en 5 van dit privacybeleid.

 

 1. Bij het gebruik van het contactformulier

Mocht u vragen hebben, dan kunt u via een formulier op de website contact met ons opnemen. Daartoe dient u een geldig e-mailadres in te vullen, zodat wij weten wie het bericht gestuurd heeft en wij u kunnen antwoorden. Aanvullende informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

 

De gegevensverwerking die op basis van uw vrijwillig verleende toestemming plaatsvindt doordat u contact met ons opneemt, geschiedt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 punt a AVG.

 

De persoonlijke gegevens die tijdens het invullen van het contactformulier door ons verzameld worden, worden automatisch verwijderd zodra wij u aanvraag hebben afgewikkeld.

 

 1. Bij het gebruik van het reisaanvraagformulier

 

Onder www.reise-welten.de/reiseanfrage is een formulier te vinden waarmee u vragen omtrent reizen kunt stellen. Om u een passende en vrijblijvende reisofferte te kunnen sturen die geheel aan uw wensen voldoet, zijn er in het formulier verplichte velden gemarkeerd. Daarin dient de door ons benodigde informatie ingevuld te worden.

 

De gegevensverwerking ten behoeve van de reisaanvraag wordt op basis van uw vrijwillig verleende toestemming uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1 punt a AVG en in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt b AVG voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek worden uitgevoerd.

 

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens voor het gebruik van het reisaanvraagformulier worden verwijderd zodra wij uw aanvraag hebben afgewikkeld. Dit is niet van toepassing als er een reisovereenkomst wordt gesloten.

 

 1. Bij het gebruik van onze webshop

 

 • Als u iets in onze webshop bestelt, dienen er persoonlijke gegevens te worden verstrekt. Dit zijn gegevens die wij nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. Verplichte informatie die nodig is voor de uitvoering van de contracten, wordt afzonderlijk aangegeven. Als u aanvullende gegevens verstrekt, gebeurt dit vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling af te wikkelen. Hiervoor kunnen wij uw betaalgegevens doorgeven aan onze huisbank. Dit is wettelijke toegestaan conform artikel 6, lid 1, zin 1, punt b AVG.

 

[Optioneel: u kunt vrijwillig een klantenaccount aanmaken, waarmee uw gegevens worden opgeslagen voor latere aankopen. Als u een account aanmaakt onder ‘Mijn account’, kunnen de door u verstrekte gegevens worden opgeslagen totdat u dit herroept. Alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunt u te allen tijde in het klantgedeelte verwijderen.]

 

Wij kunnen de door u verstrekte informatie ook verwerken om u op de hoogte te stellen van andere interessante producten uit ons portfolio of om u e-mails met technische informatie te sturen.

 

 • Vanwege handels- en belastingregels zijn wij verplicht om uw adres-, betaal- en bestelgegevens tien jaar lang te bewaren. Na [twee jaar] beperken wij echter de verwerking ervan. Dit betekent dat uw gegevens alleen worden gebruikt om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

 • Om ongeautoriseerde toegang van derden tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen, met name financiële gegevens, wordt het bestelproces met behulp van TLS-technologie versleuteld.

 

 • Uiteraard kunt u op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden als u onze webshop gebruikt. U kunt uw bezwaar met behulp van de bovenstaande contactgegevens kenbaar maken:

 

 1. Bij het gebruik van andere functies en aanbiedingen van onze website

 

 • Naast het louter informatieve gebruik van onze website, het contactformulier en het reisaanvraagformulier, bieden wij verschillende diensten aan die u kunt gebruiken als u daar geïnteresseerd in bent. Daartoe moet u meestal aanvullende persoonlijke informatie verstrekken. Deze hebben wij nodig om de service in kwestie te kunnen verlenen.

 

 • Daarnaast gebruiken wij voor de afwikkeling ten dele ook gegevens over u die wij van externe serviceproviders gekregen hebben. Deze serviceproviders zijn zorgvuldig geselecteerd en handelen namens ons. Tevens zijn zij gebonden aan onze instructies en worden ze regelmatig gecontroleerd.

 

 • Bovendien kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven, als wij samen met partners acties, wedstrijden of soortgelijke diensten aanbieden of contracten afsluiten. Meer informatie ontvangt u zodra u uw persoonlijke gegevens verstrekt of is te vinden in de beschrijving van het aanbod.

 

 • Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u in de beschrijving van het aanbod over de gevolgen hiervan.

 

 • Als u tijdens het gebruik van andere functies en aanbiedingen van onze website akkoord gegaan bent met de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment herroepen. Een dergelijke herroeping heeft geen invloed op het verzamelen en verwerken van gegevens van voor de herroeping en wordt pas met werking voor de toekomst van kracht.

 

 • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens tijdens het gebruik van andere functies en aanbiedingen van onze website op basis van een belangenafweging plaatsvindt, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking ervan. Dit is met name het geval als de gegevensverwerking niet nodig is voor het vervullen van een contract met u, wat wij in de volgende beschrijving van de functies noemen. Als u een dergelijk bezwaar indient, vragen wij u om uitleg over de redenen waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden moeten verwerken zoals wij hebben gedaan. Mocht uw bezwaar gegrond zijn, dan zullen wij de situatie onderzoeken en zullen wij de verwerking van de gegevens staken of aanpassen, of u op onze dwingende legitieme redenen wijzen waarom wij de verwerking voortzetten.

 

 • Uiteraard kunt u op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden wanneer u verdere functies en aanbiedingen van onze website gebruikt. U kunt uw bezwaar met behulp van de bovenstaande contactgegevens kenbaar maken:

 

 1. Overdracht van gegevens

 

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden overgedragen voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden.

 

Wij maken uw persoonlijke gegevens alleen bekend aan derden als:

 • u hier conform art 6 lid 1 zin 1 punt a AVG uw uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven,
 • de openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims en er geen reden is om aan te nemen dat u een groot belang heeft bij het niet bekendmaken van uw gegevens,
 • de openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1 punt c AVG een wettelijke verplichting is, en
 • dit wettelijk is toegestaan en volgens artikel 6, lid 1, zin 1, punt b AVG nodig is voor de afwikkeling van contractuele relaties met u.

 

 1. Cookies

 

Onze website maakt gebruikt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch plaatst zodra u onze website bezoekt. Deze cookies worden op uw apparaat opgeslagen (laptop, tablet, smartphone, enz.). Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat en ze bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software.

 

In de cookie wordt informatie opgeslagen die te maken heeft met het door u gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat dit tot uw persoon te herleiden valt.

 

Enerzijds dient het gebruik van cookies om het gebruik van onze website voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u onze afzonderlijke webpagina’s al hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd zodra u onze website verlaat.

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren, gebruiken wij bovendien tijdelijke cookies. Die worden voor een bepaalde periode op uw apparaat opgeslagen. Als u onze website opnieuw bezoekt, zal automatisch herkend worden dat u al bij ons geweest bent. Hierdoor weten wij wat u al ingevuld heeft en welke instellingen u hebt gemaakt, zodat u dit niet opnieuw hoeft te doen.

 

Aan de andere kant gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren. Zo kunnen wij onze website optimaliseren (zie 5.). Met deze cookies kunnen wij, zodra u onze website opnieuw bezoekt, automatisch herkennen dat u onze website al bezocht hebt. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

 

De gegevens die door de cookies worden verwerkt, zijn voor de vermelde doeleinden nodig om onze legitieme belangen en die van derden overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG te beschermen.

 

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding wordt weergegeven voordat er een nieuwe cookie wordt geplaatst. Als u cookies volledig deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website meer worden gebruikt.

 

 1. Analysetools

 

De trackingmaatregelen die hieronder worden vermeld en die door ons worden gebruikt, worden op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG uitgevoerd. Dankzij deze tracking zorgen wij voor een op interesses gebaseerd ontwerp en kan onze website voortdurend geoptimaliseerd worden. Aan de andere kant gebruiken wij tracking om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren. Zo kunnen wij onze website optimaliseren. Deze belangen moeten worden beschouwd als gerechtvaardigd in de zin van voornoemde bepaling.

 

De gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën in kwestie zijn te vinden in de bijbehorende trackingtools.

 

 1. Google Analytics 1

 

 • Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (zie 4.). Die worden op uw computer opgeslagen, zodat uw gebruik van onze website geanalyseerd kan worden. De informatie die door de cookie over uw gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar pas ingekort. Namens de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internetgebruik aan de website-eigenaar te leveren.

 

 • Het IP-adres dat door Google Analytics als onderdeel van Google Analytics wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

 • U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit dusdanig in uw browsersoftware in te stellen; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door de browser-plug-in te downloaden en te installeren – die beschikbaar is via de onderstaande link – kunt u ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), verzamelt en deze gegevens verwerkt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

 • Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Hierdoor worden IP-adressen ingekort verwerkt, zodat ze niet tot u persoonlijk herleid kunnen worden. Voor zover de gegevens die over u zijn verzameld een persoonlijke referentie krijgen, worden die onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens vervolgens onmiddellijk verwijderd.

 

 • Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de statistieken kunnen wij onze website verbeteren, wat het voor u als gebruiker interessanter maakt. In uitzonderlijke gevallen wordt persoonlijke informatie overgedragen naar de VS. Voor dergelijke gevallen heeft Google zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Het gebruik van Google Analytics vindt wettelijk plaats conform artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG.

 

 • Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html,

Overzicht van het privacybeleid:

http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,

Evenals het privacybeleid:

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

 1. Google AdSense

 

 • Deze website maakt gebruik van de online reclameservice van Google AdSense. Daarmee kunnen u advertenties worden getoond, die op uw interesses zijn afgestemd. Wij willen advertenties laten zien die mogelijk interessant voor u zijn om onze website op die manier interessanter voor u te maken. Google AdSense verzamelt statistische informatie over u. Deze informatie wordt door onze reclamepartners verwerkt. Onze advertenties in kwestie vallen te herkennen aan de referentie ‘Google-advertenties’.

 

 • Door onze website te bezoeken wordt Google geïnformeerd dat u onze website hebt bezocht. Google gebruikt een webbeacon om een cookie op uw computer te plaatsen. Vervolgens worden de gegevens verzameld, die onder punt 2a van deze verklaring genoemd worden. Wij hebben geen invloed op de gegevens die verzameld worden, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling en de opslagduur ervan. Uw gegevens worden naar de VS verzonden en worden daar geëvalueerd. Als u met uw Google-account aangemeld bent, kunnen uw gegevens rechtstreeks aan uw Google-profiel worden gekoppeld. Als u dit niet wilt, moet u zich afmelden. Het is mogelijk dat deze gegevens gedeeld worden met de contractpartners van Google en met overheidsinstanties. Uw gegevens worden wettelijk verwerkt conform artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG. [OF: Deze website biedt geen advertenties van derden aan via Google AdSense.] [OF: Deze website heeft ook Google AdSense-advertenties van derden geactiveerd. De bovenstaande gegevens kunnen aan deze derde partijen worden overgedragen (genoemd op https://support.google.com/dfp_sb/answer/94149).]

 

 • U kunt op verschillende manieren voorkomen dat er Google AdSense-cookies geïnstalleerd worden: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, met name door cookies van derden te onderdrukken, wordt voorkomen dat u advertenties van derden te zien krijgt; b) door op interesses gebaseerde advertenties op Google te deactiveren via de link http://www.google.com/ads/preferences, waarbij deze instelling wordt verwijderd zodra u uw cookies verwijdert; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About Ads” via de link http://www.aboutads.info/choices uit te schakelen. Deze instelling wordt verwijderd zodra u uw cookies verwijdert; d) door cookies permanent te blokkeren in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

 

 • Neem voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking en andere informatie over uw rechten en privacyvoorkeuren contact op met: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, Californie 94043, VS; Privacybeleid met betrekking tot reclame: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads. Google heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

 

 1. Google Adwords Conversion Tracking

 

 • Wij maken gebruik van Google Adwords om met behulp van advertenties (de zogenaamde Google Adwords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. De gegevens van de reclamecampagnes zorgen ervoor dat wij kunnen bepalen hoe succesvol de individuele advertenties zijn. Wij gebruiken Google Adwords om advertenties te tonen die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u maken en om een eerlijke berekening van de advertentiekosten te realiseren.

 

 • De advertenties worden door Google via zogenaamde “Ad Servers” geleverd. Hiervoor gebruiken we Ad Server-cookies die bepaalde prestatiestatistieken meten, zoals hoe vaak de advertenties weergegeven zijn of hoe vaak er door gebruikers op geklikt is. Als u onze website via een Google-advertentie bezoekt, slaat Google Adwords een cookie op uw apparaat op. Deze cookies verliezen na 30 dagen meestal hun geldigheid en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te kunnen identificeren. Deze cookies slaan meestal de volgende analysewaarden op: een unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequency), de laatste vertoning (relevant voor post-view-conversions) en de opt-out-informatie (markering dat de gebruiker geen advertenties meer te zien wil krijgen).

 

 • Dankzij deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde webpagina’s van de website van een klant van AdWords bezoekt en als de op zijn computer opgeslagen cookie niet is verlopen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar die pagina is omgeleid. Aan elke klant van AdWords wordt een unieke cookie toegewezen. Cookies kunnen niet via de websites van Adwords-klanten worden gevolgd. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonlijke gegevens in de bovengenoemde reclamemaatregelen. Wij ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen wij vaststellen welke van onze advertenties bijzonder effectief zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van de advertenties. Gebruikers kunnen aan de hand van deze gegevens niet persoonlijk geïdentificeerd worden.

 

 • Door de marketingtools die wij gebruiken, bouwt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de Google-server op. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google met behulp van deze tool gegenereerde gegevens en informeren u daarom op basis van onze kennis: door AdWords te integreren wordt Google geïnformeerd dat u het juiste deel van onze website bekijkt of op een advertentie van ons geklikt hebt. Als u bij een service van Google geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw gebruikersaccount koppelen. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Google of niet bent aangemeld, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres te weten komt en dit opslaat.

 

 • U kunt op verschillende manieren voorkomen dat u op deze manier gevolgd wordt: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, kunnen cookies van derden gedeactiveerd worden. Hierdoor kunt u voorkomen dat u advertenties van derden ontvangt; b) door de cookies voor conversion-tracking in uw browser uit te schakelen, worden cookies van het domein ‘www.googleadservices.com’ geblokkeerd: https://www.google.de/settings/ads. Deze instelling wordt echter verwijderd zodra u uw cookies verwijdert; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders, die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About Ads”, via de link http://www.aboutads.info/choices uit te schakelen. Deze instelling wordt echter verwijderd zodra u uw cookies verwijdert; d) door dit permanent in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin te deactiveren. Wij wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

 

 

 1. Remarketing

 

Naast Adwords Conversion maken wij gebruik van Google-remarketing, waarmee we u graag opnieuw willen aanspreken. Met deze applicatie kunt u na het verlaten van onze website, tijdens het verder surfen op het internet, advertenties van ons te zien krijgen. Dit gebeurt met behulp van cookies die in uw browser zijn opgeslagen. Deze zorgen ervoor dat uw gebruiksgedrag tijdens het bezoeken van verschillende websites door Google wordt vastgelegd en geëvalueerd. Zo kan Google uw vorige bezoek aan onze website vaststellen. De gegevens die tijdens de remarketing zijn verzameld, worden niet samengevoegd met de persoonlijke gegevens die mogelijk door Google over u zijn opgeslagen. Bij remarketing wordt er volgens Google speciaal gebruik gemaakt van pseudonimisering.

 

 1. DoubleClick by Google

 

 • Deze website maakt ook gebruik van de online marketingtool DoubleClick by Google. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die voor de gebruikers interessant zijn, om de campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast maakt DoubleClick gebruik van cookie-ID’s om zogenaamde conversies bij te houden met betrekking tot advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser naar de website van de adverteerder gaat en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijk tot u te herleiden informatie.

 

 • Dankzij de door ons gebruikte marketingtools bouwt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding op met de Google-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google met behulp van deze tool gegenereerde gegevens en informeren u daarom op basis van onze kennis: door DoubleClick te integreren wordt Google geïnformeerd dat u het juiste deel van onze website bekijkt of op een advertentie van ons geklikt hebt. Als u bij een service van Google geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw gebruikersaccount koppelen. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Google of niet bent aangemeld, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres te weten komt en dit opslaat.

 

 • U kunt op verschillende manieren voorkomen dat u op deze manier gevolgd wordt: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, kunnen cookies van derden gedeactiveerd worden. Hierdoor kunt u voorkomen dat u advertenties van derden ontvangt; b) door de cookies voor conversion-tracking in uw browser uit te schakelen, worden cookies van het domein ‘www.googleadservices.com’ geblokkeerd: https://www.google.de/settings/ads. Deze instelling wordt echter verwijderd zodra u uw cookies verwijdert; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders, die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About Ads”, via de link http://www.aboutads.info/choices uit te schakelen. Deze instelling wordt echter verwijderd zodra u uw cookies verwijdert; d) door dit permanent in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin te deactiveren. Wij wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

 

 

 1. Facebook Custom Audiences

 

 • De website maakt ook gebruik van de remarketingfunctie “Custom Audiences” van Facebook Inc. (“Facebook”). Hierdoor kunnen gebruikers van de website, als onderdeel van hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook of aan andere websites die dit ook gebruiken, op interesses gebaseerde advertenties te zien krijgen (“Facebook-Ads”). Wij willen u daarmee op uw interesses gebaseerde advertenties tonen om onze website interessanter voor u te maken.

 

 • Dankzij de door ons gebruikte marketingtools bouwt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding op met de Facebook-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Facebook met behulp van deze tool gegenereerde gegevens en informeren u daarom op basis van onze kennis: door Facebook Custom Audiences te integreren wordt Facebook geïnformeerd dat u het juiste deel van onze website bekijkt of op een advertentie van ons geklikt hebt. Als u bij Facebook geregistreerd bent, kan Facebook het bezoek aan uw gebruikersaccount koppelen. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Facebook of niet bent aangemeld, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres te weten komt en dit opslaat.

 

 

De verwerking van uw gegevens vindt wettelijk plaats conform artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG. Meer informatie over gegevensverwerking door Facebook is te vinden op https://www.facebook.com/about/privacy.

 

 1. Gebruik van Jetpack/voorm. WordPress.com-stats

 

 • Deze website maakt gebruik van de webanalyseservice Jetpack (voorheen: WordPress.com-stats) om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en voortdurend te kunnen verbeteren. Dankzij de statistieken kunnen wij onze website verbeteren en deze voor u als gebruiker interessanter maken. Verder gebruiken wij Jetpack om beveiligingsmaatregelen te treffen die onze website beschermen, bijv. om aanvallen of virussen te detecteren. Mochten er zich uitzonderlijke gevallen voordoen, waarbij persoonlijke gegevens worden overgedragen naar de VS, heeft Automattic Inc. zich bij het EU-US Privacy Shield aangemeld, https://www.privacyshield.gov. Het gebruik van Jetpack vindt conform art. 6 lid 1, blz. 1 punt f AVG plaats.

 

 • Om uw gebruik te kunnen evalueren worden er cookies (meer hierover in 4.) op uw computer opgeslagen. De informatie die op deze manier wordt verzameld, wordt op een server in de VS opgeslagen. Wij wijzen u erop dat , u deze website mogelijk niet volledig kunt gebruiken als u het plaatsen van cookies deactiveert. U kunt uw browser dusdanig instellen dat cookies niet opgeslagen mogen worden. Dit kunt u ook doen door te klikken op de knop “Click here to Opt-out” op http://www.quantcast.com/opt-out.

 

 • Deze website gebruikt Jetpack met een extensie die ervoor zorgt dat het IP-adres tijdens het verzamelen ervan, ingekort wordt. Hierdoor wordt voorkomen dat uw IP-adres aan uw persoon kan worden toegewezen.

 

 

 1. Social-media-plug-ins

 

 1. Wij gebruiken momenteel de volgende plug-ins voor sociale media: Facebook, Google+, Twitter, Instagram. Daarbij maken wij gebruik van de zogenaamde twee-klik-oplossing. Met andere woorden: wanneer u onze website bezoekt, worden er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan de providers van de plug-ins in kwestie. De aanbieder van de plug-in kan worden herkend aan de markering boven de beginletter of aan het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en deze activeert, wordt de plug-in-provider geïnformeerd dat u toegang hebt gekregen tot de bijbehorende website van onze online service. Bovendien worden de onder punt 2a van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. In het geval van Facebook en Xing wordt het IP-adres volgens de providers in kwestie in Duitsland onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd. Door de plug-in te activeren worden uw persoonlijke gegevens naar de plug-in-provider in kwestie verzonden en worden ze daar opgeslagen (in het geval van Amerikaanse providers in de VS). Omdat de plug-in-provider de gegevensverzameling met name via cookies uitvoert, raden wij aan dat u alle cookies via de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijdert, voordat u op het grijs gemaakte vlak klikt.

 

 1. Wij hebben geen invloed op de gegevens die verzameld worden en hoe zij verwerkt worden. Noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking en de bewaartermijnen. Wij hebben ook geen kennis van het verwijderen van de gegevens die door de plug-in-provider zijn verzameld.

 

 1. De plug-in-provider in kwestie slaat de gegevens die over u zijn verzameld op als gebruiksprofielen. Ze worden vervolgens gebruikt voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of websiteontwerp op maat. Een evaluatie van het gebruikersgedrag wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om gebruikers op interesses gebaseerde advertenties te tonen en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw gebruik van onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de plug-in-provider in kwestie. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om met de sociale netwerken en met andere gebruikers te communiceren, zodat wij onze website kunnen verbeteren en deze voor u als gebruiker interessanter kunnen vormgeven. Het gebruik van de plug-ins vindt wettelijk conform artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG plaats.

 

 1. De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account bij de plug-in-provider hebt en daar bent aangemeld of niet. Als u bij de plug-in-provider aangemeld bent, worden de bij ons over u verzamelde gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande gebruikersaccount bij de plug-in-provider in kwestie. Als u op de geactiveerde knop drukt en als u de pagina bijvoorbeeld koppelt, slaat de plug-in-provider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. Wij raden u aan om na het gebruik van een sociaal netwerk uit te loggen, maar ook voordat u op de knop klikt. Hierdoor kunt u namelijk voorkomen dat de gegevens aan uw gebruikersprofiel bij de plug-in-provider in kwestie worden toegewezen.

 

 1. Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-in-providers, is te vinden in de onderstaande privacyverklaringen van deze providers. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instelopties met betrekking tot de bescherming van uw privacy.

 

 1. Adressen van de plug-in-providers in kwestie en de URL met hun privacykennisgevingen:

 

 

 

 

 

 1. YouTube-video´s

 

 1. Onze website bevat YouTube-video’s die zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en die direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. [Deze zijn allemaal geïntegreerd in de “uitgebreide privacymodus”, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden gestuurd als u de video’s niet afspeelt. Alleen als u de video’s afspeelt, worden de gegevens die vermeld staan in paragraaf 2, verzonden. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.]

 

 1. Door de website te bezoeken wordt YouTube geïnformeerd dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens die onder punt 2a van deze verklaring genoemd zijn, doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of u bij een gebruikersaccount van YouTube bent aangemeld of dat u geen gebruikersaccount heeft. Wanneer u bij Google aangemeld bent, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw gebruikersaccount toegewezen. Als u uw YouTube-profiel niet wilt koppelen, moet u uitloggen voordat u op de knop drukt. YouTube slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op. Deze worden vervolgens gebruikt voor reclamedoeleinden, voor marktonderzoek en/of voor het op interesses gebaseerd ontwerpen van zijn website. Een evaluatie van het gebruikersgedrag wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om gebruikers op interesses gebaseerde advertenties te tonen en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw gebruik van onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Dit kunt u doen door contact op te nemen met YouTube.

 

 1. Lees het privacybeleid van YouTube voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en de verwerking van uw gegevens door YouTube. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en privacy-instellingen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

 1. Google Maps

 

 1. Deze website maakt gebruik van Google Maps. Hiermee kunnen wij u op de website interactieve kaarten laten zien en kunt u de kaarten eenvoudig gebruiken.

 

 1. Door de website te bezoeken wordt Google geïnformeerd dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de onder punt 2a van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of u bij een gebruikersaccount van Google bent aangemeld of dat u geen gebruikersaccount heeft. Wanneer u bij Google aangemeld bent, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw gebruikersaccount toegewezen. Als u niet wilt dat de gegevens aan uw Google-profiel toegewezen worden, moet u uitloggen voordat u op de knop drukt. Google slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op. Deze worden vervolgens gebruikt voor reclamedoeleinden, voor marktonderzoek en/of voor het op interesses gebaseerd ontwerpen van zijn website. Een evaluatie van het gebruikersgedrag wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om gebruikers op interesses gebaseerde advertenties te tonen en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw gebruik van onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Dit kunt u doen door contact op te nemen met Google.

 

 1. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie over het doel en de omvang van de verzameling en verwerking van uw gegevens door Google. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en privacy-instellingen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

 1. reCAPTCHA

 

Om uw communicatie via het contactformulier te beschermen gebruiken wij de reCAPTCHA-service van Google Inc. (Google). Deze wordt gebruikt om te onderscheiden of de invoer door een mens of door een robot werd uitgevoerd. reCAPTCHA stuurt het IP-adres en alle andere gegevens die Google voor de reCAPTCHA-service nodig heeft, naar Google. Voor dit doel wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Als er echter IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of binnen andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar pas ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de eigenaar van deze website om uw gebruik van deze service te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser als onderdeel van reCaptcha wordt verzonden, zal niet worden samengevoegd met andere gegevens die Google over u heeft. Deze gegevens zijn onderhevig aan het afwijkende privacybeleid van het bedrijf Google. Meer informatie over het privacybeleid van Google is te vinden op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

 1. Rechten van de betrokkene

 

U hebt het recht om:

 • op grond van artikel 15 AVG informatie te eisen over de persoonlijke gegevens die door ons over u worden verwerkt. U kunt met name informatie eisen over de verwerkingsdoeleinden, over de categorie persoonsgegevens, over de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden bekendgemaakt, over de bewaarperiode, over het recht op rectificatie, verwijdering, beperkte verwerking of herroeping, over het recht om klachten in te dienen, over de bron van uw gegevens als ze niet via ons verzameld zijn, en over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en, waar van toepassing, zinvolle informatie over de details ervan;
 • op grond van artikel 16 AVG onmiddellijk rectificatie te eisen van onjuiste bij ons opgeslagen persoonsgegevens of op het vervolledigen van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens;
 • op grond van artikel 17 AVG te eisen dat uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens verwijderd worden. Dit is niet mogelijk als deze gegevens nodig zijn voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting of voor het uitoefenen van het recht om informatie te krijgen. Hetzelfde geldt wanneer de gegevens wettelijk verplicht bewaard moeten worden om redenen van openbaar belang of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
 • op grond van artikel 18 AVG te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt als de juistheid van de gegevens door u wordt betwist of als de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen de verwijdering ervan en wij de gegevens zelf niet langer nodig hebben, maar u dit wel nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims of u volgens artikel 21 AVG bezwaar maakte tegen de verwerking;
 • op grond van artikel 20 AVG te eisen dat u uw aan ons verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat ontvangt of om dit aan een andere verantwoordelijke partij over te laten dragen;
 • op grond van artikel 7 par. 3 AVG uw aan ons gegeven toestemming op elk gewenst moment te herroepen. Als gevolg hiervan mogen wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming niet voortzetten met werking voor de toekomst en
 • op grond van artikel 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Doorgaans kunt u hiervoor een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die gevestigd is in uw woonplaats of in de plaats waar uw werkplek of ons hoofdkantoor zich bevindt.

 

 1. Herroepingsrecht

 

Als uw persoonlijke gegevens op basis van legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG worden verwerkt, hebt u conform artikel 21 AVG het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit kan alleen als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of indien het bezwaar gericht is tegen direct marketing. In het laatste geval hebt u een algemeen herroepingsrecht, dat door ons wordt geïmplementeerd zonder dat u een specifieke situatie hoeft te noemen.

 

Stuur een e-mail naar datenschutzbeauftragter@reise-welten.de als u uw recht op herroeping of bezwaar wilt uitoefenen.

 

 1. Gegevensbeveiliging

 

Onze website maakt gebruikt van de populaire SSL-versleuteling (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Over het algemeen is dit een 256-bits-versleuteling. Als uw browser geen 256-bits-versleuteling ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. Of een subpagina van onze website versleuteld is, kan worden herkend aan het gesloten slotje resp. aan het vergrendelingspictogram dat wordt weergegeven in de adres- of de onderste statusbalk van uw browser.

 

Tevens nemen wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, tegen gedeeltelijk of volledig verlies, tegen vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en voldoen aan de laatste stand der technologie.

 

 1. Updaten en wijzigen van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en is per mei 2018 van kracht.

 

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarvan of als gevolg van gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn dit privacybeleid te wijzigen. Het actuele privacybeleid kan op elk gewenst moment op de website worden bekeken en worden uitgeprint op https://www.reise-welten.de/datenschutzerklaerung.pdf.

 

Opgesteld door STEIN & PARTNER Rechtsanwälte mbB